Rhodnant

Bwthyn Gwyliau

Pethau i wneud

Rydych yma: Home > Pethau i Wneud

Traethau Hyfryd


 • Porthor
 • Graig Ddu
 • Porth Neigwl (syrffio)
 • Dinas Dinlle
Traeth Penllyn
Traeth Porthdinllaen

Llwybrau Cerdded a Beicio


 • Llwybr yr Arfordir
 • Lôn Eifion
 • Lôn Las

Bryniau a Mynyddoedd


 • Yr Wyddfa
 • Tre Ceiri
 • Tryfan
 • Carneddau
Mynyddoedd Gogledd Cymru
Castell Cymru

Cestyll


 • Cricieth
 • Caernarfon
 • Harlech
 • Biwmares
 • Conwy

Pwllheli


 • Hafan
 • Chwaraeon Dŵr
 • Teithiau Cwch
 • Marchnad
Kayaking
Cwrs Golff Porthdinllaen

Cyrsiau Golff


 • Nefyn
 • Pwllheli
 • Abersoch

Plant a Theuluoedd


 • Sŵ Fynydd
 • Gelli Gyffwrdd
 • Parc Coed y Sipsi
 • Llechwedd
 • Crochendy Piggery Pottery
 • Y Den
 • Fferm Gwningod Dwyfor
 • Amgueddfa Lloyd George
 • Sŵ Fôr
 • Pili Palas
 • Fferm y Foel
 • Certio dan dô
 • Pwllheli Zip World
Defaid

Eraill


 • Gweilch y Glaslyn
 • Cwm Idwal
 • Gwarchodfan Natur Conwy
 • Portmeirion
 • Canolfan Chwaraeon dŵr Plas Menai
 • Ribride
 • Teithiau cwch anturus
 • Beacon climbing centre
 • Caernarfon National White Water Rafting Sea and river fishing,
 • Marchogaeth
 • Rheilffordd Ffestiniog/Rheilffordd Llyn Padarn Llanberis
 • Gwaith Llechi Inigo Jones
 • Parc Glynllifon
 • Coed y Brenin
 • Teithiau Amgueddfa awyrennol
 • Ceudyllau Llechwedd
 • Mwynau Copr Sygun
 • Beddgelert National Slate Museum
 • Llanberis lake railway
 • Mynydd gwefru
 • Nant Gwrtheyrn
 • Welsh Language Centre
 • Teithiau i Ynys Enlli
 • Canolfannau yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
 • Plas yn Rhiw
 • Plas Newydd
 • Bodnant Gardens
 • Syrffio Eryri
 • Rhaeadr Ewynnol Betws y Coed