Rhodnant

Bwthyn Gwyliau

Lleoliad

Rydych chi yma: Hafan > Lleoliad

Pwllheli, North Wales

Mae Rhodnant yn fwthyn ar ben ei hun gyda gardd gaeëdig a digon o le parcio. Mae mewn mangre wledig ar gyrion pentref Pencaenewyddn ac mewn llai na phum munud yn y car gellir cyrraedd yr A487 sy’n cysylltu Caernarfon â Phwllheli. Taith o ddeng munud sydd yna i gyrraedd Pwllheli ac mae’r daith i Gaernarfon yn cymryd llai na hanner awr. Mae’r bwthyn mewn man canolog ar gyfer mwynhau harddwch pentrefi a thraethau Penrhyn Llŷn. I’r cyfeiriad arall mae Cricieth, (15 munud), Porthmadog, (20 munud) a rhaid cofio am bentref Eidalaidd adnabyddus Portmeirion, (25 munud). Mae’r Wyddfa a Môn hefyd o fewn cyrraedd hwylus, (35/40 munud) a gellir cyrraedd Betws y Coed o fewn awr.