Rhodnant

Bwthyn Gwyliau

Gwybodaeth

Rydych chi yma: Hafan > Gwybodaeth

Gwybodaeth

 • Cysgu 7

 • Pedair ystafell wely : 1 x maint ‘king’ ar y llawr cyntaf gydag ystafell ymolchi ‘en suite’ sy’n cynnwys baddon, sinc a thoiled, 1 x ddwbl ar y llawr isaf, 1 x gyda dau wely seng ar y llawr isaf, (gall fod yn un gwely enfawr pe dymunir), 1 x sengl ar y llawr uchaf

 • Ystafell ymolchi gyda chawod ar y llawr isaf

 • Cegin / ystafell fwyta

 • Ystafell iwtiliti

 • Lolfa gyda theledu clyfar a thân trydan

 • Popty trydan a ‘hob’, popty ping, oergell, rhewgell. Peiriannau golchi llestri a dillad a sychwr. Wi fi ac amrywiaeth o gemau

 • Olew, trydan yn gynwysiedig yn y pris

 • Dillad gwely a thyweli yn gynwysiedig yn y pris

 • Cot, cadair uchel a giât grisiau ar gael

 • Digonnedd o lefydd parcio preifat

 • Barbeciw

 • Gerddi amgaeëdig gyda ‘decin’, dodrefn gardd a sied

 • Dim anifeiliaid anwes nac ysmygu

 • Siop o fewn 1.7 milltir, tafarn 2.7 milltir

Nodweddion

 • Ystafell wely ac ymolchi ar y llawr isaf

 • Gardd / patio / barbeciw

 • Cot / cadair uchel / giât grisiau

 • Peiriant golchi a sychu dillad

 • Peiriant golchi llestri

 • Rhyngrwyd / WiFi

Dalier Sylw: Mynediad i’r lofft sengl drwy’r ystafell wely ‘king’.

 

 • New Category
 
 
 • shower hefo gwresogydd tywelion
 • drych hefo canhwyllau
 • bath mawr
 • toilet, sinc a bath mewn ystafell ymolchi fawr
 • bath gyda sebonau a thywel ar stol
 • ystafell wely fawr
 • gwely fawr hefo blanced brethyn cymreig
 • drych a jwg o flodau ar fwrdd
 • gwely mawr hefo ffenestr yn y to uwchben
 • jwg addurniadol
 • ystafell wely
 • 2 wely sengl
 • drych
 • ystafell wely fach hefo gwely sengl
 • cyntedd hefo grisiau a clock fawr yn y gornel
 • bwrdd bwyd wedi ei osod i 6
 • bwrdd bwyd yn edrych allan ar yr ardd
 • bwrdd bwyd hefo'r gegin yn y cefndir
 • sled hefo platiau yn y cefndir
 • ystafell fyw
 • teledu yn y gornel a lle tan mawr
 • dreif
 • cadeiriau tu allan a ymbarel
 • y tu hefo'r ardd
 • bwrdd bwyta tu allan
 • dreif ar tu yn y cefndir
 • peiriant golchi a sychu dillad
shower hefo gwresogydd tywelion