Rhodnant

Bwthyn Gwyliau

Amdanom

Rydych chi yma: Hafan > Amdanom

Lleolir Rhodnant mewn llecyn tawel ar gyrion Penrhyn Llŷn, ac eto mae o fewn tafliad carreg i draethau trawiadol ac amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored.

Ymlaciwch yn yr ardd a mwynhewch y golygfeydd o’r môr a’r mynydd neu ewch am dro hamddenol hyd y ffyrdd gwledig. Ac yng nghanol y llonyddwch hawdd fydd edmygu harddwch yr adar amrywiol fydd yn sicr o alw heibio.

Os am egwyl ddioglyd mwynhewch eich hoff raglenni ar y teledu clyfar yn y lolfa gyfforddus, neu ewch allan i fwynhau gwres yr haul a gwydriad o win ar y decing. Ac i’r rhai ohonoch sydd am goginio gallwch ddarparu’r wledd ar y stôf drydan neu yn y popty ping, cyn gadael i’r peiriant golchi llestri gymryd drosodd.Neu ar nosweithiau hyfryd o haf beth am ddarparu prydau blasus ar y barbeciw?

Darperir peiriannau golchi a sychu dillad a rhewgell mewn ystafell arwahan, ynghŷd ag offer chwaraeon amrywiol.Gwelwch ystod o lyfrau, jig sôs a gemau eraill hefyd yn y bwthyn.

Yn ogystal â hyn ar y llawr gwaelod ceir ystafell ymolchi hyfryd gyda chawod ,ynghyd â llofft ddwbwl ac ail lofft gyda dau wely sengl. Pe dymunir gellir uno’r ddau wely ymlaen llaw i greu un gwely enfawr.

Ar y llawr cyntaf ceir llofft o faint sylweddol sy’n cysylltu â llofft sengl hynod hwylus ar gyfer teuluoedd gyda phlentyn ifanc. Mae’r brif lofft yn ymestyn i ystafell ymolchi o’r radd flaenaf gyda bath wedi leoli’n berffaith ar gyfer mwynhau golygfeydd godidog Eifionydd.

Tra’n aros yn Rhodnant gallwch fwynhau gwyliau llawn hwyl. Manteisiwch ar yr amrywiaeth o weithgareddau sydd ar gael yn y Marina ym Mhwllheli neu draethau hyfryd Llŷn. Beth am chwarae rownd o golff ar gwrs hyfryd Porthdinllaen ,neu wydriad bach yn nhafarn enwog y Tŷ Coch.Cerddwch lwybr yr arfordir neu ewch ar eich beic ar hyd yr amryw ffyrdd dynodedig. Mwynhewch y golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri. Gallwch gerdded i gopa’r Wyddfa os dymunwch , neu cymrwch daith mwy hamddenol ar y trên bach.

Heb os mae croeso cynnes a theisennau cartref blasus a ddarperir yn ein pecyn croeso yn eich aros yma yn Rhodnant nepell o lonydd gorffenedig y lôn goed.

 • New Category
 
 
 • tu allan i rhodnant y ty oflaen yr ardd
 • ystafel ymolchi gyda shower
 • shower gyda gwresogydd tywelion
 • drych hefo canhwyllau
 • ystafell ymolchi fawr hefo bath
 • toilet sinc a bath mewn ystafell ymolchi fawr
 • bath gyda sebonau a tywel ar stol
 • ystafell wely fawr
 • gwely mawr gyda blanced brethyn cymreig hefo tyweli wedi lapio ar gyfer gwesteion
 • drych a jwg o flodau ar fwrdd
 • gwely mawr, a ffenestr yn y to uwchben
 • jwg addurniadol ar fwrdd hefo drych
 • ystafell wely
 • ystafell wely hefo 2 wely sengl a bwrdd coluro yn y cefndir
 • drych
 • ystafell wely fach
 • cyntedd hefo cloc fawr a grisiau
 • bwrd bwyta wedi ei osod ar gyfer 8 person
 • bwrdd bwyta yn edrych allan ar yr ardd
 • bwrdd bwyta hefo'r gegin yn y cefndir
 • seld hefo platiau addurniadol
 • ystafell fyw hefo sofa ledr a 2 gadair fawr
 • teledu mewn cornel hefo lle tan
 • dreif hefo cenin pedr pob ochr
 • cadeiriau tu allan a ymbarel
 • bwrdd bwyta tu allan
 • dreif hefo'r tu yn y cefndir
 • peiriant golchi a peiriant sychu dillad
tu allan i rhodnant y ty oflaen yr ardd