Rhodnant

Bwthyn Gwyliau

Amdanom

Rydych chi yma: Hafan > Amdanom

Lleolir Rhodnant mewn llecyn tawel ar gyrion Penrhyn Llŷn, ac eto mae o fewn tafliad carreg i draethau trawiadol ac amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored.

Ymlaciwch yn yr ardd a mwynhewch y golygfeydd o’r môr a’r mynydd neu ewch am dro hamddenol hyd y ffyrdd gwledig. Ac yng nghanol y llonyddwch hawdd fydd edmygu harddwch yr adar amrywiol fydd yn sicr o alw heibio.

Os am egwyl ddioglyd mwynhewch eich hoff raglenni ar y teledu clyfar yn y lolfa gyfforddus, neu ewch allan i fwynhau gwres yr haul a gwydriad o win ar y decing. Ac i’r rhai ohonoch sydd am goginio gallwch ddarparu’r wledd ar y stôf drydan neu yn y popty ping, cyn gadael i’r peiriant golchi llestri gymryd drosodd.Neu ar nosweithiau hyfryd o haf beth am ddarparu prydau blasus ar y barbeciw?

Darperir peiriannau golchi a sychu dillad a rhewgell mewn ystafell arwahan, ynghŷd ag offer chwaraeon amrywiol.Gwelwch ystod o lyfrau, jig sôs a gemau eraill hefyd yn y bwthyn.

Yn ogystal â hyn ar y llawr gwaelod ceir ystafell ymolchi hyfryd gyda chawod ,ynghyd â llofft ddwbwl ac ail lofft gyda dau wely sengl. Pe dymunir gellir uno’r ddau wely ymlaen llaw i greu un gwely enfawr.

Ar y llawr cyntaf ceir llofft o faint sylweddol sy’n cysylltu â llofft sengl hynod hwylus ar gyfer teuluoedd gyda phlentyn ifanc. Mae’r brif lofft yn ymestyn i ystafell ymolchi o’r radd flaenaf gyda bath wedi leoli’n berffaith ar gyfer mwynhau golygfeydd godidog Eifionydd.

Tra’n aros yn Rhodnant gallwch fwynhau gwyliau llawn hwyl. Manteisiwch ar yr amrywiaeth o weithgareddau sydd ar gael yn y Marina ym Mhwllheli neu draethau hyfryd Llŷn. Beth am chwarae rownd o golff ar gwrs hyfryd Porthdinllaen ,neu wydriad bach yn nhafarn enwog y Tŷ Coch.Cerddwch lwybr yr arfordir neu ewch ar eich beic ar hyd yr amryw ffyrdd dynodedig. Mwynhewch y golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri. Gallwch gerdded i gopa’r Wyddfa os dymunwch , neu cymrwch daith mwy hamddenol ar y trên bach.

Heb os mae croeso cynnes a theisennau cartref blasus a ddarperir yn ein pecyn croeso yn eich aros yma yn Rhodnant nepell o lonydd gorffenedig y lôn goed.

 • New Category
 
 
 • pic25
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • Rhodnant Holiday Cottage
 • pic16
 • pic17
 • pic18
 • pic19
 • pic20
 • pic21
 • pic22
 • pic23
 • pic24
 • pic26
 • pic27
 • pic28
pic25